Trường Đại Học Hàn Quốc – ICO Thanh hóa hàng đầu trong lĩnh vực
No Image
Trang chủ / Trường Đại Học Hàn Quốc
KR – Giới thiệu về trường Đại học Chung – Ang

KR – Giới thiệu về trường Đại học Chung – Ang

1. Giới thiệu chung về trường TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUNG ANG  CHUNG ANG UNIVERSITY Địa chỉ:  84 Heukseok-ro, Dongjak-gu, Seoul 06974, Hàn quốc Web: http://oia.cau.ac.kr Được thành lập từ năm 1918, Đại học Chung-Ang

HOT LINE