Hệ thống giáo dục Cộng Hòa Liên Bang Đức (Phần 1) – ICO Thanh hóa hàng đầu trong lĩnh vực
No Image
Trang chủ / Trường Đại Học Đức / Hệ thống giáo dục Cộng Hòa Liên Bang Đức (Phần 1)

Hệ thống giáo dục Cộng Hòa Liên Bang Đức (Phần 1)

Hệ thống giáo dục của Đức được quản lý trực tiếp, riêng biệt tại các tiểu bang, các chính quyền liên bang chỉ đóng vai trò nhỏ trong công tác quản lý. Tuy nhiên, về cơ bản hệ thống giáo dục CHLB Đức gồm những cấp chính sau:

Hệ thống giáo dục CHLB Đức

1. Nhà trẻ (Kindergarten)

Đây là cấp giáo dục không bắt buộc đối với trẻ em từ 03 tuổi, trong thời gian này các em có thể đi nhà trẻ cả ngày hoặc một phần của ngày là do gia đình quyết định.

2. Cấp tiểu học (Grundschule)

Bang Berlin thì chỉ có 04 lớp tại tiểu học, còn bang Brandenburg trường tiểu học có 6 lớp. Giáo dục tiểu học bao gồm các môn Tiếng Đức, Toán, Môn học sự vật (Sachunterricht), Nghệ thuật, Âm nhạc và Thể thao. Ở bậc tiểu học, thì việc học ngoại ngữ được thực hiện ở tất cả các bang. Kết thúc bậc tiểu học thì học sinh sẽ nhận được văn bản khuyến nghị của trường về hướng học lên theo các loại hình trường phổ thông ở bậc tiếp theo dựa trên thành tích học tập ở trường tiểu học.

3. Bậc định hướng (Orientierungsstufe)

Bao gồm hai bậc lớp 5 và 6, hoặc là được xếp vào các trường cấp cao hơn (cấp định hướng phụ thuộc vào loại trường) hay tách khỏi chúng (cấp định hướng độc lập với loại trường). Nó phục vụ việc hỗ trợ và định hướng cho học sinh cho quá trình học tiếp.

4. Trường Hauptschule (Trung học cơ sở)

Là loại hình trường bắt buộc cho tất cả các học sinh sau tiểu học không đủ điều kiện học một loại trường cấp cao hơn nào khác. Trường này chỉ học đến lớp 9, ở một số bang lên lớp 10, truyền đạt kiến thức giáo dục phổ thông như là nền tảng cho giáo dục nghề nghiệp thực tiễn.

5. Trường Realschule

Dành cho học sinh có khả năng cao hơn so với so với trường Hauptschule, với các lớp từ 5 (hoặc 7) đến 10. Với bằng tốt nghiệp Realschule, học sinh có được nền tảng cho việc học nghề ở tất cả các nghề và học sinh cũng có quyền đi học trường phổ thông trung học chuyên ngành (Fachoberschule), Gymnasium chuyên ngành (Fachgymnasium) hay chuyển tiếp sang trường Gymnasium nếu đủ điều kiện.

6. Trường Gymnasium (Trung học phổ thông)

Dành cho các học sinh có thành tích học tập tốt, từ lớp 5 đến lớp 12 hoặc từ lớp 7 đến lớp 12. Mỗi trường Gymnasium có thể thế mạnh đào tạo khác nhau như khoa học tự nhiện, khoa học xã hội, ngôn ngữ hay âm nhạc, thể thao. Văn bằng tốt nghiệp trường Gymnasium (Abitur) được xem là chứng nhận đủ năng lực học tại các trường đại học (Allgemeine Hochschulreife).

7. Trường Gesamtschule (Trường toàn diện)

Loại hình giáo dục kết hợp các loại hình giáo dục khác nhau (đã được nêu ở phần 1) với hình thức tổ chức và nội dung khác nhau. Gồm trường Gesamtschule tích hợp (giờ học chung cho tất cả học sinh) và các trường Gesamtschule phối hợp (những loại trường trung học khác nhau trong cùng một cơ sở nhà trường).

8. Trường Gymnasium chuyên ngành (Fachgymnasium)

Là loại hình trường Gymnasium gắn với ngành nghề trên cơ sở bằng tốt nghiệp Realschule hay một bằng tốt nghiệp tương đương. Sau 3 năm (lớp 11 đến 13) học sinh có được văn bằng chứng nhận đủ khả năng học tại tất cả các trường đại học. Cuối lớp 12 học sinh cũng có thể nhận được chứng nhận được quyền vào học các trường đại học chuyên nghành phù hợp (Fachhochschulreife).

Trường đặc biệt (Sonderschule): Ở các trường đặc biệt có các chương trình sư phạm và biện pháp hỗ trợ đặc biệt có tính đến đòi hỏi đặc thù của thanh thiếu niên khuyết tật. Các trường này được định hướng theo từng loại khuyết tật khác nhau và có những lớp học từ cấp tiểu học đến THPT (có trường có ký túc xá). Các cơ sở tương ứng cũng có trong phạm vi các trường Realschule, Gymnasium hay trường dạy nghề.

custom essay paper writing service best essay writing research papers online buy research paper online help me with my essay top essay writing essay paper cheap essay writing service write paper for me online paper writer buy custom essays online buy a research paper writing papers best online writing services coursework help write my essay cheap essay help research paper writing
HOT LINE