JP – Giới thiệu Viện nghiên cứu Nhật Ngữ Labo – ICO Thanh hóa hàng đầu trong lĩnh vực
No Image
Trang chủ / Trường Đại Học Nhật Bản / JP – Giới thiệu Viện nghiên cứu Nhật Ngữ Labo

JP – Giới thiệu Viện nghiên cứu Nhật Ngữ Labo

Giới thiệu trường:

Thành lập năm 1987. Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật lâu năm và chuyên nghiệp.

  • Sử dụng giáo trình riêng tự trường nghiên cứu và phát triển. Nội dung thú vị.
  • Sĩ số lớp ít, được quan tâm tận tình. Môi trường học quốc tế.
  • Nhiều chương trình giao lưu với thanh niên Nhật Bản.

Thông tin tham khảo:

truong-labo

Chương trình đào tạo: 

Thông tin khoá học Yêu cầu về học vấn Yêu cầu về ý thức
Mục đích: Tiến học Điểm TB cấp 3 trên 6,2 

Không môn nào dưới 4,5

Tiếng Nhật trả lời phỏng vấn TỐT

Không có kỳ nào hạnh kiểm TB Ý thức tốt, thân thiện 

Quyết tâm tiến học.

Độ dài: 1 năm 6 tháng
Tốt nghiệp: Tháng 3/2018

Học phí

Điu khoản học phí Số tiền (Yên) Điu khoản KTX Số tiền (Yên)
Phí tuyển chọn 20.000 Tin đóng 1 lần ban đầu
Tiền nhập học 60.000 Phí đầu vào các loại 77.000
Tiền học phí 1 năm 576.000 Tin đóng hàng tháng
Tiền nhà 32.000 (x6)
Tổng học phí năm đầu 656.000 Tổng chi phí KTX 6 tháng 269.000
Tổng học phí năm đầu + KTX 6 tháng:       925.000

Lưu ý:

  • Thông tin học phí kể trên là cập nhật mới nhất tại thời điểm làm văn bản này.
  • Tiền học phí học sinh sẽ đóng trực tiếp cho nhà trường, theo đúng mức nhà trường thông báo sau khi có COE.
  • Chi phí ký túc xá kể trên là chi phí dự kiến.
  • Chi phí thực tế đảm bảo không biến động quá ±10% chi phí dự kiến này (đối với KTX ICO Japan).

HOT LINE