Một số câu giao tiếp cơ bản trong tiếng Hàn (Phần 2) – ICO Thanh hóa hàng đầu trong lĩnh vực
No Image
Trang chủ / Học Tiếng Hàn Quốc / Một số câu giao tiếp cơ bản trong tiếng Hàn (Phần 2)

Một số câu giao tiếp cơ bản trong tiếng Hàn (Phần 2)

 

cac-cau-giao-tiep-tieng-han-021. 고맙습니다

[Gomapseumnida] Cảm ơn.

 

2. 감사합니다

[(Gamsahamnida)] Cảm ơn

 

3. 천만에요.

[Cheonmaneyo.] Không có gì, Khách sáo quá- đáp lại lời cảm ơn.

 

4. 미안합니다

[Mianhamnida] Xin lỗi.

 

5. 죄송합니다

[Joesong-hamnida] Xin lỗi. (trường hợp trang trọng)

 

6. 괜찮습니다.(괜찮아요.)

[Gwaenchansseumnida.] Không sao, Được- đáp lại lời xin lỗi.

HOT LINE