Tổng quan về chương trình xuất khẩu lao động Hàn Quốc (EPS) – Phần 3 – ICO Thanh hóa hàng đầu trong lĩnh vực
No Image
Trang chủ / XKLĐ Hàn Quốc / Tổng quan về chương trình xuất khẩu lao động Hàn Quốc (EPS) – Phần 3

Tổng quan về chương trình xuất khẩu lao động Hàn Quốc (EPS) – Phần 3

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH.

I. QUYỀN LỢI CỦA NLĐ:

– Được Trung tâm Lao động ngoài nước, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố nơi người lao động đăng ký dự tuyển cung cấp đầy đủ thông tin về Chương trình EPS.

– Được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ túc tiếng Hàn; cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, phong tục tập quán của Việt Nam và Hàn Quốc trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc.

– Được Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo về thời gian, địa điểm xuất cảnh bằng văn bản.

– Được hưởng tiền lương, thu nhập và các chế độ khác quy định trong Hợp đồng lao động ký với doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động và quy định chung của Chương trình EPS.

Tiền lương do doanh nghiệp Hàn Quốc trả cho người lao động là tiền lương cơ bản, tiền lương cơ bản thấp nhất phải bằng mức tiền lương tối thiểu do Chính phủ Hàn Quốc quy định. Tiền lương tối thiều do Chính phủ Hàn Quốc quy định áp dụng từ ngày 01/01/2015 là 5.580 won/giờ; tương ứng là 44.640 won/ngày (ngày làm việc 8 giờ). Tiền lương tối thiểu có thể được điều chỉnh hàng năm căn cứ vào các chỉ số tăng trưởng của nền kinh tế.

– Được Trung tâm Lao động ngoài nước đưa đi, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc; được tư vấn, hỗ trợ để hưởng các quyền lợi trong Hợp đồng lao động đã ký với doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động.

– Được hưởng quyền lợi từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

II. NGHĨA VỤ CỦA NLĐ :

1. Người lao động phải nộp các khoản tiền sau đây:

a) Khoản tiền Việt Nam tương đương 630 USD bao gồm: tiền vé máy bay một chiều từ Việt Nam đến Hàn Quốc, lệ phí cấp visa, chi phí tuyển chọn, chi phí đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.

b) Học phí bổ túc tiếng Hàn: 2.400.000 đồng/người/khóa (đối với người lao động hết hạn hợp đồng về nước đúng hạn và người lao động mẫu mực không có khoản chi phí này).

c) Đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước: 100.000 đồng/người.

d) Chi phí mua trang phục: theo quy định.

e) Chi phí tổ chức xuất cảnh: theo quy định.

Người lao động nộp các khoản tiền trên cho Trung tâm Lao động ngoài nước để trang trải các chi phí thực hiện việc đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc và không hoàn trả nếu người lao động đã được xuất cảnh sang Hàn Quốc.

      Trung tâm Lao động ngoài nước chỉ hoàn trả tiền cho người lao động sau khi khấu trừ các khoản chi phí hợp lý đã thanh toán trong các trường hợp như sau: Trung tâm Lao động ngoài nước không đưa được người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc; người lao động không còn nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc hoặc người lao động không đủ điều kiện đi làm việc tại Hàn Quốc.

2. Người lao động thực hiện ký quỹ như sau:

– Mức ký quỹ: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)

– Thời hạn ký quỹ: 5 năm 4 tháng.

– Nơi ký quỹ: Chi nhánh hoặc phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội nơi người lao động cư trú hợp pháp.

– Thời điểm hoàn thành việc ký quỹ: người lao động phải hoàn thành việc ký quỹ chậm nhất là 35 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước.

– Ngay sau khi ký quỹ, người lao động phải nộp cho Trung tâm Lao động ngoài nước 01 bản Giấy xác nhận đã nộp tiền ký quỹ do Ngân hàng Chính sách xã hội cấp nơi người lao động ký quỹ để Trung tâm Lao động ngoài nước làm căn cứ thông báo với doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động về việc người lao động đã đồng ý thực hiện hợp đồng và tiến hành các thủ tiếp theo.

3. Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đi làm việc tại Hàn Quốc theo quy định của Chương trình EPS.

4. Tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ túc tiếng Hàn do Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức.

5. Tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật Hàn Quốc; thực hiện đúng hợp đồng lao động đã ký với doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động, không được vi phạm hợp đồng lao động, bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng lao động và cư trú trái phép sau khi hết hạn hợp đồng lao động.

6. Tham gia đầy đủ các loại hình bảo hiểm theo quy định của Hàn Quốc đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

7. Khai báo bằng văn bản (nhấn vào để tải mẫu) với Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS trực thuộc Trung tâm Lao động ngoài nước tại Hàn Quốc trong các trường hợp sau: người lao động được gia hạn thời gian làm việc theo Hợp đồng lao động; người lao động chuyển đổi nơi làm việc hợp pháp; người lao động chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với doanh nghiệp Hàn Quốc vì các lý do khác nhau…

      Thời hạn khai báo: Người lao động phải thực hiện việc khai báo trong vòng 30 ngày, kể từ ngày được ký gia hạn Hợp đồng lao động hoặc ngày hoàn thành thủ tục chuyển đổi nơi làm việc hoặc ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

       Nếu không thông báo, người lao động phải chịu trách nhiệm về việc Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo Chương trình EPS tại Hàn Quốc không xác nhận việc hoàn thành hợp đồng lao động hoặc chấm dứt hợp đồng một cách hợp pháp để tất toán tài khoản ký quỹ sau khi về nước.

– Địa chỉ Văn phòng: Tầng 8, tòa nhà Golden Bridge, số 222, Chungjeongno3ga, Seodeaemun-gu, Seoul, Korea.

– Số điện thoại: 0082 – 23936868 ;   Fax: 0082 – 23936888

8. Người lao động phải về nước đúng thời hạn sau khi hết hạn hợp đồng lao động với doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động.

9. Người lao động phải bồi thường cho Trung tâm Lao động ngoài nước, doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động  nếu có các hành vi vi phạm hợp đồng lao động, vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật Hàn Quốc gây thiệt hại cho Trung tâm Lao động ngoài nước và doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động.

custom essay paper writing service best essay writing research papers online buy research paper online help me with my essay top essay writing essay paper cheap essay writing service write paper for me online paper writer buy custom essays online buy a research paper writing papers best online writing services coursework help write my essay cheap essay help research paper writing
HOT LINE